Каталози

Специализирано оборудване и арматура за пара

Специализирано оборудване и арматура за пара

Комплексни решения и оборудване за парни инсталации - ниворегулатори и системи за автоматични продувки, арматура - предпазни вентили, сепаратори, филтри, редуцир вентили, кондензни гърнета, спирателни вентили, възвратни клапи, наблюдателни стъкла, магнет вентили, контрол вентили, задвижващи механизми, кондензни помпи, разходомери.

Специализирана арматура за газови инсталации

Специализирана арматура за газови инсталации

Специализирана арматура и оборудване за газови инсталации - регулатори на налягане, стабилизатори на налягане, разходомери, магнет вентили, газсигнализатори, сферични вентили, бътерфлай клапи, филтри, предпазни вентили, възвратни клапи, обезвъздушители, скоростни отсекатели, вентили за пълнене, байпас вентили, диелектрични връзки, гъвкави връзки, компенсатори, кондензоотделители, помпи, манометри, PE тръби, машини за заварка.

Специализирано оборудване за LPG

Специализирано оборудване за LPG

Специализирана арматура и оборудване за газови инсталации - регулатори на налягане, стабилизатори на налягане, разходомери, магнет вентили, газсигнализатори, сферични вентили, бътерфлай клапи, филтри, предпазни вентили, възвратни клапи, обезвъздушители, скоростни отсекатели, вентили за пълнене, байпас вентили, диелектрични връзки, гъвкави връзки, компенсатори, кондензоотделители, помпи, манометри, PE тръби, машини за заварка.

Петролни и LPG терминали

Петролни и LPG терминали

Комплексни решения за терминали - ръкави за горно и долно пълнене, помпи, разходомери и резервни части за тях, наблюдателни стъкла, спирателна и предпазна арматура, отсекателни клапани, шарнири, компенсатори, огнепреградители, филтри, плаващи покриви и др.

Специализирано оборудване за автоцистерни

Специализирано оборудване за автоцистерни

Специализирано оборудване за автоцистерни за светли горива (бензин и дизел), тежки горива (битум, котелни горива) и газ пропан-бутан (LPG). За цистерни за светли горива предлагаме всичко за долно пълнене - API адаптери, дънни клапани, сензори против препълване, букси и болтове за заземяване. Също така при нас може да намерите оборудване за горно пълнене, отвеждане на пари, макари, маркучи, огнепреградители, пистолети, помпи и резервни части за тях, филтри, разходомери, алуминиева арматура и др. Автоцистерни за пропан-бутан - изпускателни клапани, вътрешни вентили, помпи за газ и резервни части за тях, нивомери, сферични вентили, меки връзки и др.

Специализирано оборудване за бензиностанции

Специализирано оборудване за бензиностанции

Специализирано оборудване за бензиностанции и газстанции - маркучи, накрайници, пистолети, резервни части, байпас клапани, кранове, предлазна арматура, клапани за пари и много др.

PVC маркучи за светли горива

PVC маркучи за светли горива

Специализирани каучукови, композитни и PVC маркучи за широка гама от продукти - горива (бензин, дизел, биогорива, керосин, парафин), агресивни химикали, храни, абразиви, за дренаж от плаващи покриви, маркучи за криогенни газове и огнеупорни маркучи. Гамата се допълва с маркучи за бункероване и тефлонирани маркучи. Подходящи са и за засмукване. Имат всички необходими сертификати (ATEX, PED, EN, CEN, BS, DNV, RINA). За маркучите предлагаме всички видове накрайници : статични или въртящи фланци, мъжка и женска резба, KAMLOK, TW (Tank Wagen), GUILLEMIN, STORZ, Dry disconnect и др.

Арматура, фитинги и маркучи за абразивни материали

Арматура, фитинги и маркучи за абразивни материали

Специализирани каучукови, композитни и PVC маркучи за широка гама от продукти - горива (бензин, дизел, биогорива, керосин, парафин), агресивни химикали, храни, абразиви, за дренаж от плаващи покриви, маркучи за криогенни газове и огнеупорни маркучи. Гамата се допълва с маркучи за бункероване и тефлонирани маркучи. Подходящи са и за засмукване. Имат всички необходими сертификати (ATEX, PED, EN, CEN, BS, DNV, RINA). За маркучите предлагаме всички видове накрайници : статични или въртящи фланци, мъжка и женска резба, KAMLOK, TW (Tank Wagen), GUILLEMIN, STORZ, Dry disconnect и др.

Специализирано оборудване за хранително-вкусова и фармацевтична индустрия

Специализирано оборудване за хранително-вкусова и фармацевтична индустрия

Специализирани продукти, използвани в хранително-вкусова, фармацевтична и химическа промишленост. Неръждаема арматура - бътерфлай клапи, сферични вентили, мембранни вентили, седлови вентили, възвратни клапи, манометри, миещи глави, смесители, помпи, топлообменници, металдетектори, инженерни пластмаси, уплътнения.

Специализирано оборудване и фитинги за пневматика

Специализирано оборудване и фитинги за пневматика

Специализирано оборудване и фитинги за пневматика, пневмоподготвителни групи, пневматични разпределители, шумозаглушители, пневматични шлаухи и маркучи, измервателна техника (манометри), пресостати и устройства за регулиране на потока и др.