Индустриално оборудване - ТЕХ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООДИндустриално оборудване - ТЕХ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ООД

Топ Категории

Петролни терминали

Петролни терминали

Комплексни решения за терминали – ръкави за горно и долно пълнене, помпи, разходомери, наблюдателни стъкла, огнепреградители, плаващи покриви и др.

Автоцистерни и ЖП цистерни

Автоцистерни и ЖП цистерни

Специализирано оборудване за автоцистерни за светли горива (бензин и дизел), тежки горива (битум, котелни горива) и газ пропан-бутан (LPG). Системи против препълване и заземяване.

Маркучи и накрайници

Маркучи и накрайници

Специализирани каучукови, композитни и PVC маркучи за широка гама от продукти – горива (бензин, дизел, биогорива, керосин, парафин), агресивни химикали, храни, абразиви, криогенни газове, огнеупорни и тефлонирани маркучи.

Газ

Газ

Арматура и оборудване за газови инсталации – регулатори и стабилизатори на налягане, разходомери, магнет вентили, газсигнализатори, сферични вентили, филтри, предпазни вентили, възвратни клапи, скоростни отсекатели, вентили за пълнене, байпас вентили, диелектрични връзки и др..

Пара

Пара

Комплексни решения и оборудване за парни инсталации – ниворегулатори и системи за автоматични продувки, предпазни и спирателни вентили, сепаратори, редуцир вентили, кондензни гърнета, възвратни клапи, наблюдателни стъкла, магнет вентили, контрол вентили и др..